INFORMACJA O WYNIKACH ZAPYTANIA OFERTOWEGO DOTYCZĄCEGO WYBORU WYKONAWCY USŁUGI STWORZENIA BAZY DANYCH DLA FUNKCJONOWANIA I ROZWOJU SYSTEMU TRANSPORTOWEGO NA TERENIE METROPOLII KRAKOWSKIEJ

24.05.2018

INFORMACJA O WYNIKACH POSTĘPOWANIA OFERTOWEGO

Realizowanego w oparciu o przepis art. 4 pkt 3 lit e) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.),
dotyczącego wyboru wykonawcy usługi polegającej na „Stworzeniu bazy danych istotnych dla funkcjonowania i rozwoju systemu transportowego na terenie Metropolii Krakowskiej”

Stowarzyszenie Metropolia Krakowska informuje, że zgodnie z ust. 17 zapytania ofertowego nie wybrano żadnego Wykonawcy.

https://metropoliakrakowska.pl/wp-content/uploads/2015/08/Pomoc-techniczna.jpg