INFORMACJA O WYNIKACH ZAPYTANIA OFERTOWEGO DOTYCZĄCEGO WYBORU WYKONAWCY USŁUGI W ZAKRESIE PRZEPROWADZENIA WARSZTATÓW EWALUACYJNYCH I WYKONANIA RAPORTU

04.05.2018

INFORMACJA O WYNIKACH ZAPYTANIA OFERTOWEGO DOTYCZĄCEGO WYBORU WYKONAWCY USŁUGI W ZAKRESIE PRZEPROWADZENIA WARSZTATÓW EWALUACYJNYCH I WYKONANIA RAPORTU

INFORMACJA O WYNIKACH POSTĘPOWANIA OFERTOWEGO

nie przekraczającego równowartości kwoty 30 000 EURO, realizowanego w oparciu o przepis art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.)

dotyczącego wyboru wykonawcy usługi polegającej na przeprowadzeniu warsztatów ewaluacyjnych z przedstawicielami beneficjentów, realizujących projekty pozakonkursowe zgłoszone do Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Krakowskiego Obszaru Terytorialnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 oraz opracowanie raportu.

Stowarzyszenie Metropolia Krakowska informuje, że zgodnie z ust. X pkt. 1 zapytania ofertowego nie wybrano żadnego Wykonawcy.