Ponad 100 mln zł na 100 km nowych ścieżek rowerowych w Metropolii Krakowskiej

09.05.2018

DSC_0052W ramach Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT) do 2020 roku na terenie gmin tworzących Stowarzyszenie Metropolia Krakowska powstanie ponad 100 km nowych dróg dla rowerów oraz ciągów pieszo-rowerowych. O tym jak wykorzystywane są fundusze europejskie przeznaczone na zrównoważony transport opowiedzieli przedstawiciele pięciu gmin na konferencji prasowej, która odbyła się 9 maja br. w siedzibie Stowarzyszenia Metropolia Krakowska.

 
Dzięki środkom europejskim, pochodzącym z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego (RPO WM) oraz Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (POIŚ) na lata 2014-2020, gminy Metropolii Krakowskiej realizują wiele projektów służących rozwijaniu niskoemisyjnego transportu zbiorowego. Dwadzieścia siedem projektów, dotyczących infrastruktury rowerowej, zyskało wsparcie w wysokości 111 mln zł. Dodatkowo wkład własny gmin wyniesie 40 mln zł. Dzięki projektom powstanie 108 km dróg rowerowych w Krakowie i gminach sąsiadujących. Realizacja większości projektów zakończy się do końca 2020 roku.
Tadeusz Trzmiel – I Zastępca Prezydenta ds. Inwestycji i Infrastruktury podkreślił znaczenie współpracy gmin tworzących Metropolię Krakowską na rzecz spójnej infrastruktury rowerowej, wspierającej transport zbiorowy. Wspólna koncepcja uwzględniająca:
a) Studium tras rowerowych Miasta Krakowa,
b) infrastrukturę rowerową w otoczeniu węzłów komunikacyjnych na terenie gmin Metropolii oraz
c) trasy rowerowe realizowane przez Województwo Małopolskie w ramach projektu Velo Malopolska,
to podstawa polityki rowerowej, realizowanej na terenie Metropolii Krakowskiej. Prezydent wspomniał również o wielu inwestycjach realizowanych poza ZIT, które również przyczyniają się do rozbudowy infrastruktury rowerowej np. remont ul. Kocmyrzowskiej lub ul. Igołomskiej.
Marcin Wójcik – Kierownik Działu ds. Mobilności Aktywnej w Zarządzie Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie przedstawił pozostałe działania realizowane przez miasto Kraków. Od 2016 roku w mieście funkcjonuje wypożyczalnia rowerów IV generacji. Na 157 stacjach można wypożyczyć 1 500 rowerów. Na podstawie prowadzonych badań oraz zamontowanych liczników wyraźnie widać duży wzrost ruchu rowerowego. Obecnie wynosi on około 5%, a docelowo może osiągnąć nawet 15%. Pomóc ma w tym montaż 2100 nowych stojaków rowerowych, wyznaczanie ulic z kontraruchem oraz akcje edukacyjne. Do końca 2018 miasto będzie dysponowało siecią dróg rowerowych o długości przekraczającej 250 km.
Bogusław Król – Wójt Gminy Zielonki opowiedział szczegółowo o budowie dróg rowerowych na terenie Gminy. W tym oraz w przyszłym roku zostanie ich oddane do użytkowania w sumie ponad 8 km. Korzystać z nich będą nie tylko osoby chcące dotrzeć do pracy lub szkoły, ale także turyści, którzy w weekend licznie odwiedzają Gminę. Również wzdłuż inwestycji drogowych, jak Północna Obwodnica Krakowa oraz przebudowa al. 29 Listopada, powstaną nowe drogi dla rowerów, umożliwiające szybkie poruszanie się po Gminie oraz połączenie z Krakowem.
Piotr Krupa – Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Wieliczka zaprezentował zakres inwestycji planowanych w Gminie Wieliczka. Obejmują one budowę między innymi 25 km nowych dróg dla rowerów. Będą one prowadzić między innymi do planowanych parkingów P+R przy stacjach kolejowych oraz pętlach autobusowych. Po dotarciu na węzeł przesiadkowy mieszkańcy będą mogli bezpiecznie pozostawić rower i przesiąść się na komunikację zbiorową – autobus lub pociąg. Powinno to zachęcić do rezygnacji z codziennych dojazdów samochodem i zmniejszeniu ruchu zarówno w Wieliczce jak i w Krakowie.
Adam Twardowski – Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Niepołomice opowiedział o 4 nowych parkingach P+R wraz z miejscami dla rowerzystów oraz 2,63 km dróg dla rowerów. Połączą one między innymi centrum Niepołomic z budowaną przez Województwo Małopolskie Wiślaną Trasą Rowerową. W przyszłości ma ona prowadzić wzdłuż Wisły do Krakowa. Niestety przez problemy zarządcy wałów, który nie ma środków na remont, nie ma obecnie możliwości dalszego poprowadzenia drogi rowerowej. Oprócz dużych inwestycji, Niepołomice starają się także ułatwiać życie niezmotoryzowanym mieszkańcom, poprzez zawężanie dróg, co wymusza niższą prędkość na kierowcach oraz stosowanie na chodnikach kostki bezfazowej. Gmina Niepołomice uczestniczy również w ogólnopolskiej kampanii “Rowerowy Maj”, która promuje zdrowy tryb życia i zrównoważoną mobilność wśród dzieci przedszkolnych, uczniów szkół podstawowych oraz grona nauczycielskiego. W akcji oprócz Niepołomic biorą udział także gminy Kraków i Skawina.
Roman Gdula – oficer pieszo-rowerowy w Mieście i Gminie Skawina mówił o znaczeniu opracowanych przez Stowarzyszenie Metropolia Krakowska standardów wykonawczych przy budowie infrastruktury rowerowej. Wraz z planem mobilności dla Skawiny pozwoliły one opracować wiele rozwiązań, które są obecnie wdrażane na terenie całej Gminy. Do końca roku powstaną nowe ciągi pieszo-rowerowe, ułatwiające szybkie dotarcie na dworzec oraz w inne obszary miasta.
DSC_0043Szczegółowa lokalizacja planowanych oraz istniejących inwestycji rowerowych na terenie Metropolii Krakowskiej została wskazana na mapie dostępnej pod linkiem https://drive.google.com/open?id=1jF8oBTNo5JUI1s5GOsq6HbeHzWz9F5pV&usp=sharing
Kontakt:
Paweł Chałupczak
Stowarzyszenie Metropolia Krakowska
e-mail: pawel.chalupczak@metropoliakrakowska.pl
tel. 12 341 85 48