Wybór wykonawcy usługi polegającej na wykonywaniu działań eksperckich w zakresie realizacji bazy danych

30.05.2018

Stowarzyszenie Metropolia Krakowska informuje, że pod adresem: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/4983 zostało zamieszczone zapytanie, dotyczące wyboru wykonawcy usługi, polegającej na wykonywaniu działań eksperckich w zakresie realizacji bazy danych istotnych dla funkcjonowania i rozwoju systemu transportowego na terenie Metropolii Krakowskiej.

Zapraszamy do złożenia oferty.

https://metropoliakrakowska.pl/wp-content/uploads/2015/08/Pomoc-techniczna.jpg

INFORMACJA O WYNIKACH ZAPYTANIA OFERTOWEGO

Realizowanego w oparciu o przepis przepis art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. (Dz.U. z 2017 r. poz. 1579, 2018)
dotyczącego wyboru wykonawcy usługi polegającej polegającej na wykonywaniu działań eksperckich w zakresie realizacji bazy danych istotnych dla funkcjonowania i rozwoju systemu transportowego na terenie Metropolii Krakowskiej.

Stowarzyszenie Metropolia Krakowska informuje, że zgodnie z ust. XI pkt.3 zapytania ofertowego, stanowiącego załącznik do ogłoszenia w bazie konkurencyjności nie wybrano żadnego Wykonawcy.

https://metropoliakrakowska.pl/wp-content/uploads/2015/08/Pomoc-techniczna.jpg