Wynik naboru na stanowisko stanowisko ds. integracji transportu w Biurze Zarządu SMK

18.05.2018

INFORMACJA O WYNIKU NABORU NA WOLNE STANOWISKO PRACOWNICZE W  BIURZE ZARZĄDU STOWARZYSZENIA METROPOLIA KRAKOWSKA

STANOWISKO DS. INTEGRACJI TRANSPORTU – 1 ETAT
(nazwa stanowiska)

Stowarzyszenie Metropolia Krakowska informuje, że w wyniku zakończenia postępowania w sprawie naboru na  w/w. stanowisko została wybrana:

Pani Sabina Siudzik

Uzasadnienie wyboru:

Wyłoniona w/w osoba spełniła wszystkie wymagania formalne zawarte w ogłoszeniu o naborze na stanowisko ds. integracji transportu w Biurze Zarządu Stowarzyszenia Metropolia Krakowska. Podczas rozmowy kwalifikacyjnej osoba ta wykazała się wymaganą wiedzą i uzyskała największą liczbę punktów w postępowaniu rekrutacyjnym.

Pomoc techniczna