Zmiana SZOOP RPO WM na lata 2014-2020

18.05.2018

Stowarzyszenie Metropolia Krakowska informuje, że Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 (SzOOP RPO WM) został zmieniony Uchwałą Nr 791/18 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 15 maja 2018 r.