Zmiana listy ocenionych projektów – Poddziałanie 9.2.2. Usługi opiekuńcze oraz interwencja kryzysowa – ZIT

06.06.2018

Stowarzyszenie Metropolia Krakowska informuje, że Zarząd Województwa Małopolskiego Uchwałą nr 962/18 z dnia 6 czerwca 2018 r. zmienił Uchwałę Nr 178/18 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 8 lutego 2018 r. w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych projektów oraz wyboru projektów do dofinansowania w ramach konkursu nr RPMP.09.02.02-IP.01-12-061/17.
Bliższe informacje można znaleźć na stronie: http://www.rpo.malopolska.pl/skorzystaj/nabory/poddzialanie-9-2-2–uslugi-opiekuncze-oraz-interwencja-kryzysowa—zit—rpmp-09-02-02-ip-01-12-061-17#wyniki-450
EFSII_kolor