Zmiana SZOOP RPO WM na lata 2014-2020

20.06.2018

Stowarzyszenie Metropolia Krakowska informuje, że Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 (SzOOP RPO WM) został zmieniony:
1. Uchwałą Nr 1069/18 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 19 czerwca 2018 r.
2. Uchwałą Nr 1072/18 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 19 czerwca 2018 r.
Dokumenty wraz z załącznikami oraz wykazem zmian znajdują się na stronie: http://www.rpo.malopolska.pl/o-programie/zapoznaj-sie-z-prawem-i-dokumentami/szczegolowy_opisu_osi_priorytetowych_regionalnego_programu_operacyjnego_wojewodztwa_malopolskiego

EFSII_kolor