Kongres Smart Metropolia 2018

13.08.2018

BANER 820 NA 340
W dniach 20-21 września 2018 r. w Gdańsku odbędzie się VII Międzynarodowy Kongres Smart Metropolia organizowany przez Obszar Metropolitalny Gdańsk-Gdynia-Sopot we współpracy z Ministerstwem Inwestycji i Rozwoju. Hasło przewodnie wydarzenia to: „METROPOLIE WSPÓLNA SPRAWA”.
Tegoroczny kongres Smart Metropolia ma wskazać aktualne i perspektywiczne działania na rzecz umożliwienia wszystkim mieszkańcom sposobu życia w różnorodnej, skomunikowanej i inkluzywnej metropolii. Kongres eksponuje aktualne, wiodące trendy społeczne, ekonomiczne, technologiczne i komunikacyjne oraz te perspektywiczne, wyznaczające kierunki rozwoju metropolii na kolejne lata. Stanowić będą one punkty odniesienia dla tematów spotkań realizowanych w ramach linii programowych: idee (wybory dla przyszłości), dobro wspólne (wybory dla dobra wspólnego), innowacja i biznes (wybory dla rozwoju). Spotkania prowadzone będą w zróżnicowanej dla grup docelowych formułach takich jak panele, debaty, prezentacje, warsztaty i sesje kreatywne, wykłady inspiracyjne, wydarzenia towarzyszące.
Szczegółowe  informacje oraz rejestracja pod adresem: http://smartmetropolia.pl/
W ramach tegorocznego Kongresu uruchomiony został program stypendialny dla ludzi, którzy są aktywni w debacie publicznej, dotyczącej tematów miejskich, wiejskich oraz metropolitalnych. Wybrani stypendyści otrzymają wsparcie finansowe oraz wezmą udział w roli panelistów w wybranym przez siebie zagadnieniu tematycznym, poruszanym podczas tegorocznej edycji. Szczegółowe informację dostępne są pod adresem: http://smartmetropolia.pl/stypendia/.