Uczniowie podstawówek i gimnazjów z gmin Metropolii Krakowskiej od września pojadą za darmo

28.08.2018

Uczniowie szkół podstawowych z Krakowa nie musieli kupować biletów komunikacji miejskiej od 1 września 2016 roku. Od 2017 roku za darmo jeździli też gimnazjaliści. O podobne uprawnienia dla uczniów ze swoich gmin zawnioskowali również wójtowie i burmistrzowie gmin tworzących Stowarzyszenie Metropolia Krakowska. Rozmowy z władzami Krakowa przyniosły rezultat. Od 1 września 2018 r. uczniowie szkół podstawowych i gimnazjów z terenu dwunastu gmin tworzących Stowarzyszenie Metropolia Krakowska będą mogli korzystać z bezpłatnej komunikacji.

Jak powiedział Zastępca Prezydenta Miasta Krakowa Pan Tadeusz Trzmiel: wspólna komunikacja publiczna w Krakowie i gminach obowiązuje od 20 grudnia 2007 roku. Początkowo obejmowała 12 gmin. Obecnie liczba ta urosła do 15, a do końca roku przystąpić powinna także Gmina Biskupice. Inicjatywa gmin, dotycząca rozszerzenia uprawnienia do bezpłatnych przejazdów dla uczniów to kolejny krok mający zachęcić mieszkańców gmin Metropolii do korzystania z komunikacji zbiorowej.
Burmistrz Miasta i Gminy Niepołomice Pan Roman Ptak w imieniu gmin Metropolii Krakowskiej podziękował Prezydentowi za dobrą współpracę i szybkie działania związane z wprowadzeniem bezpłatnej komunikacji dla uczniów. Mamy dobrą wiadomość dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów, od 1 września 2018 r. komunikacja miejska będzie bezpłatna – mówił Burmistrz R. Ptak. Wyraził też nadzieję na dalsze wspólne inicjatywy miasta i gmin sąsiadujących, przyczyniające się do poprawy funkcjonowania komunikacji publicznej w Metropolii Krakowskiej.
5 lipca 2018 roku Rada Miasta Krakowa przyjęła uchwałę, zgodnie z którą od 1 września 2018 roku w gminach, które podpiszą z Miastem Kraków aneks porozumienia, uczniowie ze szkół podstawowych i gimnazjów będą mogli korzystać z bezpłatnej komunikacji. W szkołach podstawowych i gimnazjalnych na terenie gmin Metropolii Krakowskiej uczy się obecnie około 25 tysięcy dzieci. Koszty wprowadzania ulgi szacowane są na około 1,2 mln zł rocznie i zostaną zrekompensowane przez gminy które wprowadziły bezpłatną komunikację.
Podpisane Porozumienie zakłada, że:
Od dnia 1 września 2018 roku Gmina Miejska Kraków będzie honorowała uprawnienia uczniów szkół podstawowych oraz gimnazjów, działających na terenie Gmin, będących sygnatariuszami niniejszego porozumienia do bezpłatnych przejazdów pojazdami KMK.
Uprawnienie, o którym mowa w pkt. 1 obowiązuje w okresie od 1 września do 30 czerwca
Gminy zobowiązują się do rekompensaty utraty wpływów do budżetu Miasta Krakowa, związanych z wprowadzeniem bezpłatnych przejazdów oraz zawarcia z Miastem Kraków aneksu do Porozumienia międzygminnego w sprawie wykonywania zadań publicznych w ramach lokalnego transportu zbiorowego, określającego sposób wyliczania i przekazywania rekompensaty.
Miasto Kraków oraz Gminy będą dążyć do dalszego rozwoju zintegrowanego transportu zbiorowego na terenie Metropolii Krakowskiej.
Porozumienie podpisali Pan Tadeusz Trzmiel – Zastępca Prezydenta Miasta Krakowa, Pan Szymon Łytek – Wójt Gminy Czernichów, Pan Marek Jamborski – Wójt Gminy Kocmyrzów-Luborzyca, Pan Paweł Miś – Wójt Gminy Liszki, Pan Jarosław Sadowski – Zastępca Wójta Gminy Michałowice, Pan Piotr Piotrowski – Wójt Gminy Mogilany, Pan Roman Ptak – Burmistrz Miasta i Gminy Niepołomice, Pan Norbert Rzepisko – Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Skawina, Pani Wanda Kułaj – Pełnomocnik Burmistrza Miasta i Gminy Świątniki Górne, Pan Artur Kozioł – Burmistrz Miasta i Gminy Wieliczka, Pan Tadeusz Wójtowicz – Wójt Gminy Wielka Wieś, Pani Elżbieta Burtan – Wójt Gminy Zabierzów oraz Pan Bogusław Król – Wójt Gminy Zielonki.
Na zakończenie Pan Daniel Wrzoszczyk, Dyrektor Biura Zarządu Stowarzyszenia Metropolia Krakowska, przedstawił krótką informację na temat realizacji projektów Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, dotyczących zrównoważonej mobilności. Projekty te zostały dofinansowane ze środków funduszy europejskich, pochodzących z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego. Ponad 190 mln dofinansowania na zakup 185 autobusów otrzymało Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Krakowie. 107 sztuk już kursuje po terenie Krakowa i gmin, a pozostałe 78 powinno pojawić się w Krakowie na początku października tego roku. Dodatkowo w ramach 22 projektów powstanie 38 parkingów Park and Ride (P+R) umożliwiających szybką przesiadkę z samochodu osobowego na kolej, autobus lub tramwaj. Wysokość dofinansowania ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego wyniesie ponad 172 mln zł. Zaawansowane prace nad budową parkingów P+R są prowadzone miedzy innymi w Gminach Niepołomice, Biskupice, Wieliczka, Świątniki Górne, Skawina, Zabierzów oraz Kocmyrzów-Luborzyca.

Kontakt dla mediów:
Paweł Chałupczak
e-mail: pawel.chalupczak@metropoliakrakowska.pl
tel. 12 341 85 48
Galeria: