Wybór wykonawcy usługi polegającej na przygotowaniu dokumentu pn. „Rekomendacje dotyczące przystanków komunikacji zbiorowej i ich otoczenia na terenie Metropolii Krakowskiej”.

20.08.2018

Stowarzyszenie Metropolia Krakowska informuje, że pod adresem: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/8110 zostało zamieszczone zapytanie, dotyczące wyboru wykonawcy usługi polegającej na przygotowaniu dokumentu pn. „Rekomendacje dotyczące przystanków komunikacji zbiorowej i ich otoczenia na terenie Metropolii Krakowskiej”.

Zapraszamy do złożenia oferty.


STOWARZYSZENIE METROPOLIA KRAKOWSKA INFORMUJE, ŻE:

Informacja o wynikach zapytania ofertowego, dotyczącego wyboru wykonawcy usługi, polegającej na przygotowaniu dokumentu pn. „Rekomendacje dotyczące przystanków komunikacji zbiorowej i ich otoczenia na terenie Metropolii Krakowskiej” została zamieszczona w bazie konkurencyjności pod adresem: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/8110

https://metropoliakrakowska.pl/wp-content/uploads/2015/08/Pomoc-techniczna.jpg