Zmiana Ramowego Planu Realizacji Działań na osi 1-13 na lata 2015-2020 RPO WM 2014-2020

10.09.2018

Stowarzyszenie Metropolia Krakowska informuje, że Uchwałą Nr 1626/18 Zarząd Województwa Małopolskiego w dniu 7 września 2018 r. dokonał zmiany Uchwały Nr 580/15 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 14 maja 2015 r. w sprawie przyjęcia Ramowego Planu Realizacji Działań dla osi 1-13 na lata 2015-2020 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020.

Dokumenty do pobrania:
Uchwała ZWM nr 1626_18 z dnia 7 września 2018 r.
Załącznik nr 1 do Uchwały ZWM nr 1626/18 z dnia 7 września 2018 r.
Załącznik nr 2 do Uchwały ZWM nr 1626/18 z dnia 7 września 2018 r.
EFSII_kolor