Badanie struktury rodzajowej biletów w pojazdach Komunikacji Miejskiej w Krakowie i popytu w pojazdach linii aglomeracyjnych

12.10.2018

Stowarzyszenie Metropolia Krakowska informuje o przystąpieniu do przeprowadzenia badania struktury rodzajowej biletów w pojazdach Komunikacji Miejskiej w Krakowie (KMK) oraz badania popytu w pojazdach linii aglomeracyjnych.

Wykonawcą badań jest firma International Management Services Sp. a o.o. z Krakowa. Badania będą realizowane przez ankieterów, posiadających specjalne identyfikatory, w dniach 11, 16-18 oraz 23-25 października 2018r. oraz w losowo wybranych liniach w każdej z gmin w dniach 13, 14, 20, 21, 27, 28 października 2018r.
Przeprowadzenie i opracowanie badań ma na celu udzielenie odpowiedzi na pytania związane ze strukturą wykorzystywanych biletów (z uwzględnieniem w szczególności uprawnień do bezpłatnych przejazdów) w pojazdach KMK oraz z popytem pasażerskim w pojazdach Komunikacji Miejskiej w Krakowie, ze szczególnym naciskiem na linie aglomeracyjne, kursujące na terenie Gmin zrzeszonych w Stowarzyszeniu Metropolia Krakowska. Badanie pozwoli m.in. na określenie liczby pasażerów korzystających z linii aglomeracyjnych oraz oszacowanie utraty wpływów do budżetu Miasta Krakowa w związku z uchwałą nr CII/27/2788/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 5 lipca 2018r.. Wyniki badań mają być przedstawione do 14 grudnia br.
Wzór identyfikatora:
11111111