Zmiana SZOOP RPO WM na lata 2014-2020

17.10.2018

Stowarzyszenie Metropolia Krakowska informuje, że Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 (SzOOP RPO WM) został zmieniony Uchwałą Nr 1930/18 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 16 października 2018 r.