Zmiana SZOOP RPO WM na lata 2014-2020

26.10.2018

Stowarzyszenie Metropolia Krakowska informuje, że Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 (SzOOP RPO WM) został zmieniony Uchwałą Nr 1985/18 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 23 października 2018 r.