14 listopada Dzień Czystego Powietrza – podkrakowskie gminy wspólnie walczą ze smogiem

13.11.2018

Gminy Metropolii Krakowskiej mają za sobą kolejny rok walki o poprawę jakości powietrza. Fundusze europejskie przekładają się na konkretne działania – w tym roku w gminach Metropolii  podpisano 2 tys. umów na wymianę pieców, w zeszłym roku umów było 900. Widać, że tempo wymiany kotłów dynamicznie wrasta, choć do osiągnięcia celu pozostało jeszcze dużo pracy – mówi Elżbieta Burtan, Wójt Gminy Zabierzów. Do 2022 roku, dzięki wsparciu funduszy europejskich, na ten cel przeznaczonych zostanie ponad 55 mln złotych.

Roman Ptak, Burmistrz Miasta i Gminy Niepołomice zawraca uwagę na fakt, że od stycznia 2023 roku w Małopolsce zakazane będzie używanie pieców niespełniających określonych norm jakościowych, dlatego szefowie gmin tworzących Metropolię Krakowską przyjęli w październiku br. „Plan likwidacji kotłów węglowych w Metropolii Krakowskiej do 2022 roku”. Dokument zawiera rekomendacje dla polityk gminnych oraz wspólne stanowisko gmin w odniesieniu do uwarunkowań zewnętrznych związanych z wymianą kotłów węglowych. Zgodnie z zapisami Planu, do czerwca 2019 roku, we wszystkich gminach podkrakowskich przeprowadzona zostanie szczegółowa inwentaryzacja źródeł ciepła. Gminy zatrudniać będą dodatkowy personel, dedykowany do walki z zanieczyszczeniem powietrza. Skuteczna realizacja zapisów „uchwały antysmogowej” wymaga też wsparcia legislacyjnego, dlatego gminy będą zabiegać o wprowadzenie obowiązku rejestracji źródła ogrzewania na paliwo stałe. Gminy nie zapominają też o kontrolach. W sezonie grzewczym 2018/2019 planuje się przeprowadzenie około 2 tys. kontroli systemowych.

Szacuje się, że obecnie na terenie gmin Metropolii Krakowskiej, pozostaje do likwidacji około 38 tys. kotłów węglowych.  Poprawa jakości powietrza wymaga nakładów finansowych, w skali podkrakowskich gmin mówimy o kwocie około 270 mln zł,  bez tych środków trudno będzie osiągnąć efekty w poprawie jakości powietrza – mówi Marek Jamborski, Wójt Gminy Kocmyrzów-Luborzyca.

Od listopada 2018 do marca 2019, po raz kolejny, gminy Metropolii Krakowskiej będą prowadzić wspólną kampanię informacyjno-edukacyjną. Kampania będzie zachęcać mieszkańców do wymiany nieekologicznych pieców oraz przestrzegać przed spalaniem śmieci oraz opału niskiej jakości.

Plan likwidacji kotłów węglowych w Metropolii Krakowskiej do 2022 roku