Aktualizacja Programu Strategicznego Regionalna Strategia Innowacji Województwa Małopolskiego 2020 oraz Programu Strategicznego Transport i Komunikacja

14.11.2018

Stowarzyszenie Metropolia Krakowska informuje o aktualizacji Programu Strategicznego Regionalna Strategia Innowacji Województwa Małopolskiego 2020 oraz Programu Strategicznego Transport i Komunikacja.

Zaktualizowane dokumenty wraz z załącznikami dostępne są pod linkiem:

https://www.malopolska.pl/biznes/innowacje/regionalna-strategia-innowacji

https://bip.malopolska.pl/umwm,a,1511540,uchwala-nr-193618-zarzadu-wojewodztwa-malopolskiego-z-dnia-16-pazdziernika-2018r-w-sprawie-zmiany-uc.html