Zmiana Ramowego Planu Realizacji Działań na osi 1-13 na lata 2015-2020 RPO WM 2014-2020

30.11.2018

Stowarzyszenie Metropolia Krakowska informuje, że Uchwałą Nr 2221/18 Zarząd Województwa Małopolskiego w dniu 30 listopada 2018 r. dokonał zmiany Uchwały Nr 580/15 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 14 maja 2015 r. w sprawie przyjęcia Ramowego Planu Realizacji Działań dla osi 1-13 na lata 2015-2020 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020.
Uchwała nr 2221/18 ZWM z dnia 30 listopada 2018 r. Załącznik nr 1 do Uchwały nr 2221/18 ZWM z dnia 30 listopada 2018 r. Załącznik nr 2 do Uchwały nr 2221/18 ZWM z dnia 30 listopada 2018 r. Załącznik nr 3 do Uchwały nr 2221/18 ZWM z dnia 30 listopada 2018 r.