Zmiana Ramowego Planu Realizacji Działań na osi 1-13 na lata 2015-2020 RPO WM 2014-2020

21.12.2018

Stowarzyszenie Metropolia Krakowska informuje, że Uchwałą Nr 2338/18 Zarząd Województwa Małopolskiego w dniu 20 grudnia 2018 r. dokonał zmiany Uchwały Nr 580/15 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 14 maja 2015 r. w sprawie przyjęcia Ramowego Planu Realizacji Działań dla osi 1-13 na lata 2015-2020 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020.
Uchwała nr 2338/18 ZWM z dnia 20 grudnia 2018 r. Załącznik nr 1 do Uchwały nr 2338/18 ZWM z dnia 20 grudnia 2018 r.

EFSII_kolor