WYBÓR WYKONAWCY USŁUG SZKOLENIOWYCH, KONSULTACYJNYCH I DORADCZYCH Z ZAKRESU PZP, ŚWIADCZONYCH DLA PRZEDSTAWICIELI BENEFICJENTÓW, REALIZUJĄCYCH PROJEKTY ZGŁOSZONE DO STRATEGII ZIT DLA KrOF

17.01.2019

Stowarzyszenie Metropolia Krakowska informuje, że pod adresem: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/14296 zostało zamieszczone zapytanie, dotyczące wyboru wykonawcy usługi polegającej na świadczeniu dla przedstawicieli beneficjentów, realizujących projekty zgłoszone do Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Krakowskiego Obszaru Terytorialnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, usług szkoleniowych, konsultacyjnych i doradczych, opracowanie opinii, materiałów, w tym katalogu dobrych praktyk, przygotowanie prezentacji, czynne uczestnictwo w spotkaniach i konsultacje telefoniczne i za pośrednictwem poczty elektronicznej, związanych z udzielaniem zamówień publicznych lub kontrolą procesu wydatkowania środków publicznych przy realizacji tych projektów oraz wsparcia mającego charakter horyzontalny dot. dziedziny PZP, w związku z prowadzonymi przez Zamawiającego działaniami w ramach współpracy i wsparcia gmin wchodzących w skład Stowarzyszenia Metropolia Krakowska – ZIT

Zapraszamy do złożenia oferty.

https://metropoliakrakowska.pl/wp-content/uploads/2015/08/Pomoc-techniczna.jpg

STOWARZYSZENIE METROPOLIA KRAKOWSKA INFORMUJE, ŻE:

Informacja o wynikach zapytania ofertowego, dotyczącego wyboru wykonawcy usług szkoleniowych, konsultacyjnych i doradczych z zakresu Prawa Zamówień Publicznych Świadczonych dla Przedstawicieli Beneficjentów, realizujących projekty zgłoszone do Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Krakowskiego Obszaru Funkcjonalnego, została zamieszczona w bazie konkurencyjności pod adresem: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/14296

https://metropoliakrakowska.pl/wp-content/uploads/2015/08/Pomoc-techniczna.jpg