Zmiana SZOOP RPO WM na lata 2014-2020

22.01.2019

Stowarzyszenie Metropolia Krakowska informuje, że Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 (SzOOP RPO WM) został zmieniony Uchwałą Nr 77/19 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 22 stycznia 2019 r.