WYBÓR WYKONAWCY USŁUGI – ORGANIZACJA WIZYTY STUDYJNEJ W „ÁREA METROPOLITANA DE LISBOA”

21.02.2019

Stowarzyszenie Metropolia Krakowska informuje, że pod adresem: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/14296 zostało zamieszczone zapytanie, dotyczące wyboru wykonawcy usługi polegającej na organizacji wizyty studyjnej w terminie 1.04 – 4.04.2019r. do Lizbony dla przedstawicieli władz gmin członkowskich Stowarzyszenia Metropolia Krakowska, mającej na celu zapoznanie uczestników z dobrymi praktykami w zakresie tworzenia i funkcjonowania „Área Metropolitana de Lisboa”.

Zapraszamy do złożenia oferty.

https://metropoliakrakowska.pl/wp-content/uploads/2015/08/Pomoc-techniczna.jpg

STOWARZYSZENIE METROPOLIA KRAKOWSKA INFORMUJE, ŻE:

Informacja o wynikach zapytania ofertowego, dotyczącego wyboru wykonawcy usługi polegającej na organizacji wizyty studyjnej w terminie 1.04 – 4.04.2019r. do Lizbony dla przedstawicieli władz gmin członkowskich Stowarzyszenia Metropolia Krakowska, mającej na celu zapoznanie uczestników z dobrymi praktykami w zakresie tworzenia i funkcjonowania „Área Metropolitana de Lisboa”, została zamieszczona w bazie konkurencyjności pod adresem: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/14296

https://metropoliakrakowska.pl/wp-content/uploads/2015/08/Pomoc-techniczna.jpg