Wynik naboru na stanowisko ds. Integracji Transportu w Biurze Zarządu Stowarzyszenia Metropolia Krakowska

15.03.2019

INFORMACJA O WYNIKU NABORU NA WOLNE STANOWISKO PRACOWNICZE W  BIURZE ZARZĄDU STOWARZYSZENIA METROPOLIA KRAKOWSKA

STANOWISKO DS. INTEGRACJI TRANSPORTU – 1 ETAT
(nazwa stanowiska)

Stowarzyszenie Metropolia Krakowska informuje, że w wyniku zakończenia postępowania w sprawie naboru na stanowisko ds. integracji transportu została wybrana: Pani Martyna Tylka

Uzasadnienie wyboru:

Wyłoniona osoba spełniła wszystkie wymagania formalne zawarte w ogłoszeniu o naborze na stanowisko ds. integracji transportu w Biurze Zarządu Stowarzyszenia Metropolia Krakowska. Podczas rozmowy kwalifikacyjnej osoba ta wykazała się wymaganą wiedzą i uzyskała największą liczbę punktów w postępowaniu rekrutacyjnym.

Pomoc techniczna