Zmiana SZOOP RPO WM na lata 2014-2020

06.03.2019

Stowarzyszenie Metropolia Krakowska informuje, że Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 (SzOOP RPO WM) został zmieniony Uchwałą Nr 335/19 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 5 marca 2019 r.