Zmiana Ramowego Planu Realizacji Działań na osi 1-13 na lata 2015-2020 RPO WM 2014-2020

19.04.2019

Stowarzyszenie Metropolia Krakowska informuje, że Uchwałą Nr 650/2019 Zarząd Województwa Małopolskiego w dniu 18 kwietnia 2019 r. dokonał zmiany Uchwały Nr 580/15 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 14 maja 2015 r. w sprawie przyjęcia Ramowego Planu Realizacji Działań dla osi 1-13 na lata 2015-2020 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020.

 

Uchwała ZWM nr 650/19 z dnia 18.04.2019 r. Załącznik nr 1 do Uchwały ZWM nr 650/19 z dnia 18.04.2019 r. r. Załącznik nr 2 do Uchwały ZWM nr 650/19 z dnia 18.04.2019 r.

EFSII_kolor