Zmiana SZOOP RPO WM na lata 2014-2020

04.04.2019

Stowarzyszenie Metropolia Krakowska informuje, że Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 (SzOOP RPO WM) został zmieniony Uchwałą Nr 543/19 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 4 kwietnia 2019 r.