Poddziałanie 9.2.2. Usługi opiekuńcze oraz interwencja kryzysowa – najczęściej zadawane pytania

27.06.2019

Stowarzyszenie Metropolia Krakowska informuje, że na stronie Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym zamieszczono dodatkowe informacje dotyczące poddziałania 9.2.2. Usługi opiekuńcze oraz interwencja kryzysowa – ZIT.

Zachęcamy do zapoznania się z materiałem dostępnym linkiem: Najczęściej zadawane pytania

Informacje nt. naboru: https://www.rpo.malopolska.pl/skorzystaj/nabory/poddzialanie-9-2-2–uslugi-opiekuncze-oraz-interwencja-kryzysowa—zit—rpmp-09-02-02-ip-01-12-016-19