Spotkanie informacyjne dla wnioskodawców w ramach 9.2.2 RPO WM

03.06.2019

Wszystkich zainteresowanych aplikowaniem o środki w ramach Poddziałania 9.2.2 Usługi opiekuńcze oraz interwencja kryzysowa– ZIT informujemy, że Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego  w dniu 14 czerwca 2019 roku organizuje szkolenie z zakresu pozyskania dofinansowania na realizację projektów.

Miejsce: Kraków, ul. Wielicka 72B, sala 106, I piętro

Termin spotkania: 14 czerwca 2019 r., godz. 10:00 – 16:00

Wszystkie informacje oraz zapisy na szkolenie znajdują się pod linkiem:

https://www.rpo.malopolska.pl/o-programie/wez-udzial-w-szkoleniach-i-konferencjach/szkolenie-w-krakowie-dla-wnioskodawcow-rpo-wm-poddzialanie-9-2-2-uslugi-opiekuncze-oraz-interwencja-kryzysowa-zit-poddzialanie-9-2-3-uslugi-opiekuncze-oraz-interwencja-kryzysowa-spr