Wybór wykonawcy usługi polegającej na sporządzeniu Raportu z analizy Wieloletnich Prognoz Finansowych oraz dokumentów dotyczących gospodarki finansowej 15 gmin wchodzących w skład Stowarzyszenia Metropolia Krakowska

04.06.2019

Stowarzyszenie Metropolia Krakowska informuje, że pod adresem: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/19177# zostało zamieszczone zapytanie, dotyczące wyboru wykonawcy usługi polegającej na sporządzeniu Raportu z analizy Wieloletnich Prognoz Finansowych (WPF) oraz dokumentów dotyczących gospodarki finansowej 15 gmin wchodzących w skład Stowarzyszenia Metropolia Krakowska (dalej: gmin SMK), tj.: Kraków, Biskupice, Czernichów, Igołomia-Wawrzeńczyce, Kocmyrzów-Luborzyca, Michałowice, Mogilany, Niepołomice, Liszki, Skawina, Świątniki Górne, Wieliczka, Wielka Wieś, Zabierzów, Zielonki (stan na moment podpisania umowy).

Zapraszamy do złożenia oferty.

Stowarzyszenie Metropolia Krakowska informuje, że informacja o wynikach zapytania ofertowego, dotyczącego wyboru wykonawcy usługi polegającej na sporządzeniu Raportu z analizy Wieloletnich Prognoz Finansowych (WPF) oraz dokumentów dotyczących gospodarki finansowej 15 gmin wchodzących w skład Stowarzyszenia Metropolia Krakowska (dalej: gmin SMK), tj.: Kraków, Biskupice, Czernichów, Igołomia-Wawrzeńczyce, Kocmyrzów-Luborzyca, Michałowice, Mogilany, Niepołomice, Liszki, Skawina, Świątniki Górne, Wieliczka, Wielka Wieś, Zabierzów, Zielonki (stan na moment podpisania umowy) została zamieszczona w bazie konkurencyjności pod adresem: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/19177