Zmiana Ramowego Planu Realizacji Działań na osi 1-13 na lata 2015-2020 RPO WM 2014-2020

14.06.2019

Stowarzyszenie Metropolia Krakowska informuje, że Uchwałą Nr 1032/2019 Zarząd Województwa Małopolskiego w dniu 13 czerwca 2019 r. dokonał zmiany Uchwały Nr 580/15 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 14 maja 2015 r. w sprawie przyjęcia Ramowego Planu Realizacji Działań dla osi 1-13 na lata 2015-2020 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020.