Zmiana SZOOP RPO WM na lata 2014-2020

28.06.2019

Stowarzyszenie Metropolia Krakowska informuje, że w związku z pozytywną opinią Zarządu Województwa Małopolskiego do zmiany Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Krakowskiego Obszaru Funkcjonalnego z dnia 18 czerwca 2019 r.,  Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 (SZOOP RPO WM) został zmieniony Uchwałą Nr 1176/19 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 27 czerwca 2019 r.

Dokument wraz z załącznikami oraz wykazem zmian znajduje się na stronie: https://www.rpo.malopolska.pl/o-programie/zapoznaj-sie-z-prawem-i-dokumentami/szczegolowy_opisu_osi_priorytetowych_regionalnego_programu_operacyjnego_wojewodztwa_malopolskiego