WYNIK NABORU NA STANOWISKO GŁÓWNY KSIĘGOWY W BIURZE ZARZĄDU STOWARZYSZENIA METROPOLIA KRAKOWSKA

19.07.2019

INFORMACJA O WYNIKU NABORU NA WOLNE STANOWISKO PRACOWNICZE W  BIURZE ZARZĄDU STOWARZYSZENIA METROPOLIA KRAKOWSKA

GŁÓWNY KSIĘGOWY W BIURZE ZARZĄDU STOWARZYSZENIA – 1 ETAT

(NAZWA STANOWISKA)

Stowarzyszenie Metropolia Krakowska informuje, że w wyniku zakończenia postępowania w sprawie naboru na stanowisko Główny Księgowy w Biurze Zarządu Stowarzyszenia Metropolia Krakowska została wybrana: Pani Katarzyna Babulska.

Uzasadnienie wyboru:

Wyłoniona osoba spełniła wszystkie wymagania formalne zawarte w ogłoszeniu o naborze na stanowisko Główny Księgowy w Biurze Zarządu Stowarzyszenia Metropolia Krakowska. Podczas rozmowy kwalifikacyjnej osoba ta wykazała się wymaganą wiedzą i uzyskała wymaganą liczbę punktów w postępowaniu rekrutacyjnym.