Wynik naboru na stanowisko stanowisko Główny Księgowy w Biurze Zarządu Stowarzyszenia Metropolia Krakowska

02.07.2019

INFORMACJA O WYNIKU NABORU NA WOLNE STANOWISKO PRACOWNICZE W  BIURZE ZARZĄDU STOWARZYSZENIA METROPOLIA KRAKOWSKA

STANOWISKO GŁÓWNY KSIĘGOWY – 1 ETAT
(nazwa stanowiska)

Stowarzyszenie Metropolia Krakowska informuje, że w wyniku zakończenia postępowania w sprawie naboru na stanowisko Główny Księgowy w Biurze Zarządu Stowarzyszenia Metropolia Krakowska nie wybrano żadnego kandydata z powodu braku ofert.