WYNIK NABORU NA WOLNE STANOWISKO PRACY SPECJALISTA / GŁÓWNY SPECJALISTA W ZESPOLE DS. PLANOWANIA I FINANSOWANIA POLITYK ROZWOJU BIURA ZARZĄDU STOWARZYSZENIA METROPOLIA KRAKOWSKA – 2 ETATY

19.07.2019

INFORMACJA O WYNIKU NABORU NA WOLNE STANOWISKO PRACOWNICZE W  BIURZE ZARZĄDU STOWARZYSZENIA METROPOLIA KRAKOWSKA

SPECJALISTA/GŁÓWNY SPECJALISTA W ZESPOLE DS. PLANOWANIA I FINANSOWANIA POLITYK ROZWOJU W  BIURZE ZARZĄDU STOWARZYSZENIA METROPOLIA KRAKOWSKA – 2 ETATY

(NAZWA STANOWISKA)

W przypadku 1 etatu wynik wraz z uzasadnieniem opublikowany został pod adresem: https://metropoliakrakowska.pl/2019/07/wynik-naboru-na-stanowisko-glowny-specjalista-w-zespole-ds-planowania-i-finansowania-polityk-rozwoju-biura-zarzadu-stowarzyszenia-metropolia-krakowska oraz w Biuletynie Informacji Publicznej : https://bip.malopolska.pl/metropoliakrakowska,a,1637730,wynik-naboru-na-stanowisko-glowny-specjalista-w-zespole-ds-planowania-i-finansowania-polityk-rozwoju.html.

W wyniku zakończenia postępowania w sprawie naboru stanowisko Specjalista/Główny specjalista w Zespole ds. planowania i finansowania polityk rozwoju w zakresie 2 etatu nie wybrano żadnego kandydata z powodu braku ofert.