WYNIK NABORU NA STANOWISKO SPECJALISTY W ZESPOLE DS. ADMINISTRACYJNYCH I ORGANIZACYJNYCH BIURA ZARZĄDU STOWARZYSZENIA METROPOLIA KRAKOWSKA

14.08.2019

INFORMACJA O WYNIKU NABORU NA WOLNE STANOWISKO PRACOWNICZE W  BIURZE ZARZĄDU STOWARZYSZENIA METROPOLIA KRAKOWSKA

Specjalista w Zespole ds. Administracyjnych i Organizacyjnych
Biura Zarządu Stowarzyszenia Metropolia Krakowska – 1 ETAT

(NAZWA STANOWISKA)

Stowarzyszenie Metropolia Krakowska informuje, że w wyniku zakończenia postępowania w sprawie naboru na stanowisko Specjalisty w Zespole ds. Administracyjnych i Organizacyjnych w Biurze Zarządu Stowarzyszenia Metropolia Krakowska została wybrana:

Pani Paulina Wiercioch – Lipińska

Uzasadnienie wyboru:

Wyłoniona osoba spełniła wszystkie wymagania formalne zawarte w ogłoszeniu o naborze na stanowisko Specjalisty w Zespole ds. Administracyjnych i Organizacyjnych w Biurze Zarządu Stowarzyszenia Metropolia Krakowska. Podczas rozmowy kwalifikacyjnej osoba ta wykazała się wymaganą wiedzą i uzyskała wymaganą liczbę punktów w postępowaniu rekrutacyjnym.