KMA4Business – Misja gospodarcza do Lwowa

22.08.2019

Izba Przemysłowo-Handlowa w Krakowie zaprasza firmy z sektora MŚP do udziału w misji gospodarczej na Ukrainę do Lwowa w terminie 16-19 września 2019 r.

Celem misji jest umożliwienie przedsiębiorcom z Małopolski nawiązania kontaktów handlowych z potencjalnymi kontrahentami z Ukrainy.

Misja jest elementem partnerskiego projektu pn. Krakow Metropolitan Area for Business (KMA4Business) nr RPMP.03.03.01-12-0585/18-00 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 współfinasowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Poddziałanie 3.3.1 Promocja gospodarcza Małopolski.

Ramowy program Misji:

16 września 2019 r. 

 • Przejazd mikrobusem do Lwowa
 • Kolacja

17 września 2019 r.

 • Śniadanie
 • Spotkania B2B
 • Lunch
 • Spotkania B2B
 • Kolacja

18 września 2019 r.

 • Śniadanie
 • Spotkanie we Lwowskiej Izbie Handlowo-Przemysłowej z reprezentantami regionu
 • Lunch
 • Wizyta studyjna
 • Kolacja

19 września 2019 r.

 • Śniadanie
 • Przejazd mikrobusem do Krakowa

Udział w misji jest dofinansowany w wysokości 85% ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 na warunkach pomocy de minimis.

Przedsiębiorcy zakwalifikowani do udziału w Misji pokrywają z własnych środków koszty udziału w wysokości 15%, co stanowi kwotę 585,00 zł.

Dofinansowaniu podlega 85% wartości kosztu uczestnictwa jednej osoby w Misji, tj.:

 1. usługa transportowa przewozu osób na trasie Kraków-Lwów-Kraków,
 2. noclegi,
 3. transport osobowy wewnątrz Ukrainy na miejsca spotkań,
 4. wyżywienie,
 5. tłumaczenia,
 6. ubezpieczenie.

Firmy zainteresowane udziałem w misji prosimy o zapoznanie się z dokumentami aplikacyjnymi  dostępnymi na stronie internetowej https://iph.krakow.pl/o-izbie/aktualnosci/894-dofinansowana-misja-handlowa-do-lwowa-16-19-wrzesnia.html. Rekrutacja odbywa się na podstawie wypełnionego formularza udziału w misji wraz z załącznikami.

Bliższych informacji udzielają:

Anna Karolak: akarolak@iph.krakow.pl, tel 12 4289262 oraz Marek Pustuła: mpustula@iph.krakow.pl, tel. 12 4289266.

Serdecznie zapraszamy do udziału!