WYNIK NABORU NA STANOWISKO SPECJALISTY / GŁÓWNEGO SPECJALISTY W ZESPOLE DS. PLANOWANIA I FINANSOWANIA POLITYK ROZWOJU BIURA ZARZĄDU STOWARZYSZENIA METROPOLIA KRAKOWSKA

14.08.2019

INFORMACJA O WYNIKU NABORU NA WOLNE STANOWISKO PRACOWNICZE W  BIURZE ZARZĄDU STOWARZYSZENIA METROPOLIA KRAKOWSKA

Specjalista / Główny Specjalista w Zespole ds. planowania i finansowania polityk rozwoju
Biura Zarządu Stowarzyszenia Metropolia Krakowska –1 ETAT

(NAZWA STANOWISKA)

Stowarzyszenie Metropolia Krakowska informuje, że w wyniku zakończenia postępowania w sprawie naboru na stanowisko Specjalisty / Głównego Specjalisty w Zespole ds. planowania i finansowania polityk rozwoju w Biurze Zarządu Stowarzyszenia Metropolia Krakowska nie wybrano żadnego kandydata z powodu braku ofert.