Gminy METROPOLII KRAKOWSKIEJ apelują – bez 190 mln zł nie zrealizujemy celów uchwały antysmogowej dla Małopolski !!!

15.11.2019

W dniu czystego powietrza –  czwartek 14 listopada – szefowie piętnastu gmin tworzących Metropolię Krakowską spotkali się, żeby omówić postępy w zakresie likwidacji kotłów węglowych i osiągania celu określonego przez uchwałę antysmogową dla małopolski. Przypomnijmy, że do końca 2022 mieszkańcy Gmin Metropolii Krakowskiej będą musieli wymienić kocioł na węgiel lub drewno, jeżeli nie spełnia on wymogów co najmniej klasy 3. Pierwszy etap zmian na rzecz czystego powietrza mamy za sobą. W Krakowie wymieniliśmy ponad 45 tys. pieców. Od 1 września 2019 r. na terenie miasta obowiązuje całkowity zakaz stosowania węgla i drewna. Teraz czas na drugi etap realizacji uchwały antysmogowej, czyli likwidację do końca 2022 r. w gminach poza Krakowem wszystkich bezklasowych kotłów węglowych – mówi prezydent Jacek Majchrowski, Prezes Zarządu Metropolii Krakowskiej.

Aktualnie wszystkie gminy metropolii krakowskiej:

  • korzystają ze funduszy europejskich przeznaczonych na likwidację kotłów. Łącznie to 80 mln zł za które zostanie zlikwidowane 9 000 szt. kotłów.  Mieszkańcy podpisali już ponad 4000 umów.
  • prowadzą kontrole palenisk w sezonie 2018/19 było to 3000 w sezonie 2019/20 ma być 3200 ( czytaj więcej ).
  • prowadzą inwentaryzację kotłów aktualny poziom inwentaryzacji to 60% planowane zakończenie inwentaryzacji to koniec 2019. Niestety Rząd nie rozpatrzył pozytywnie prośby Szefów gmin Metropolii Krakowskiej o wprowadzenie od września 2019  przepisów, które zobowiązałyby mieszkańców do  rejestracji kotłów na paliwa stałe – wówczas gminy posiadałby aktualną informację o liczbie kotłów węglowych. (czytaj więcej).
  • złożyły wspólny wniosek do Europejskiego Banku Inwestycyjnego na dofinansowanie kwotą  12 mln zł kosztów zatrudnienia w gminach ponad 40 osób, które zajmą się wspomaganiem mieszkańców w likwidacji kotłów i instalacji OZE.
  • już trzeci sezon grzewczy gminy wspólnie zachęcają mieszkańców do likwidacji kotłów prowadząc wspólną kampanię medialną.

Jak mówi Elżbieta Burtan Wójt gminy Zabierzów i Wiceprezes Zarządu Metropolii Krakowskiej –  Dziś głównym problem Gmin Metropolii jest brak realnych środków finansowych, które pozwoliłby na likwidację bezklasowych kotłów węglowych do końca 2022 r. Budżety gminne nie mogą być wyłącznym źródłem finansowana likwidacji kotłów a rządowy program „Czyste powietrze” w obecnym kształcie nie cieszy się popularnością mieszkańców.  Po zakończeniu realizacji projektów finansowanych z funduszy europejskich w Metropolii Krakowskiej pozostanie jeszcze około 28 tyś. bezklasowych kotłów.  Dlatego trzy lata przed wejściem w życie przepisów uchwały antysmogowej szefowie gmin Metropolii zawracają  się z apelem do Marszałka Województwa Małopolskiego i Prezesa Narodowego Funduszu  Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej o stworzenie Programu finansowania likwidacji kotłów w gminach Metropolii Krakowskiej na lata 2020-2022, o szacunkowym budżecie 190 mln zł.