I Forum Metropolii Krakowskiej już za nami!

21.11.2019

Mija tydzień odkąd przedstawiciele gmin zrzeszonych w Stowarzyszeniu Metropolia Krakowska oraz wielu innych instytucji działających na tym obszarze, spotkali się aby wspólnie pracować nad Planem Rozwoju Metropolii Krakowskiej do 2030 roku. Dzięki ogromnemu zaangażowaniu wszystkich gmin, odnotowaliśmy niemal stuprocentową frekwencję!

Podczas Forum odbyły się warsztaty, które stanowią początek prac nad ustaleniem, które wyzwania są dla nas, jako partnerstwa, najpilniejsze i jakie zadania powinniśmy podejmować w pierwszej kolejności. Warsztaty dotyczyły 7 obszarów tematycznych: mobilność, środowisko i przestrzeń, usługi społeczne, edukacja, gospodarka, kultura czasu wolnego oraz inteligentne zarządzanie. W każdym z obszarów udało się wypracować 5 priorytetowych działań, które zostały zaprezentowane wszystkim zgromadzonym podczas podsumowania prac. Podczas sesji plenarnych, głos w sprawie rozwoju Krakowskiego Obszaru Funkcjonalnego i znaczenia współpracy na tym terenie zabrali: Prezydent Miasta Krakowa – prof. Jacek Majchrowski, Zastępca Prezydenta Miasta Krakowa – Jerzy Muzyk, Dyrektor Kreatywny OEES – Mateusz Zmyślony oraz Jacek Kotarbiński.

Mamy nadzieję, że dla uczestników I Forum Metropolii Krakowskiej, wydarzenie to było pretekstem do spotkania i rozmów o ważnych dla nas wszystkich tematach i wyzwaniach. Dla nas jako organizatorów niezwykle cenne było zobaczyć na własne oczy ilość i skalę zaangażowania wszystkich osób, które spędziły ten dzień razem z nami.

Wkrótce na naszej stronie internetowej ukaże się podsumowanie Forum, wraz z relacją fotograficzną.