Szacowanie wartości zamówienia – Przeprowadzenie badań marketingowych oraz sporządzenie raportu z badań marketingowych nt. postrzegania marki gospodarczej Krakowskiego Obszaru Funkcjonalnego

05.12.2019

Stowarzyszenie Metropolia Krakowska informuje, że pod adresem: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1221303 zostało zamieszczone szacowanie wartości zamówienia – Przeprowadzenie badań marketingowych oraz sporządzenie raportu z badań marketingowych nt. postrzegania marki gospodarczej Krakowskiego Obszaru Funkcjonalnego (Metropolii Krakowskiej).