Wybór wykonawcy usługi polegającej na przeprowadzeniu badań marketingowych oraz sporządzenie raportu z badań marketingowych nt. postrzegania marki gospodarczej Krakowskiego Obszaru Funkcjonalnego (Metropolii Krakowskiej)

12.12.2019

Stowarzyszenie Metropolia Krakowska informuje, że pod adresem: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1222743 zostało zamieszczone zapytanie, dotyczące wyboru wykonawcy usługi polegającej na przeprowadzeniu badań marketingowych oraz sporządzeniu raportu z badań marketingowych nt. postrzegania marki gospodarczej Krakowskiego Obszaru Funkcjonalnego (Metropolii Krakowskiej).

Zapraszamy do złożenia oferty.

Stowarzyszenie Metropolia Krakowska informuje, że informacja o wynikach zapytania ofertowego, dotyczącego wyboru wykonawcy usługi polegającej na przeprowadzeniu badań marketingowych oraz sporządzeniu raportu z badań marketingowych nt. postrzegania marki gospodarczej Krakowskiego Obszaru Funkcjonalnego (Metropolii Krakowskiej), została zamieszczona w bazie konkurencyjności pod adresem: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1222743