XIII Międzynarodowa Konferencja Ewaluacyjna

06.12.2019

Już w najbliższy poniedziałek 9 grudnia rozpocznie się w Krakowie dwudniowa XIII Międzynarodowa Konferencja Ewaluacyjna pt. „Innowacje, włączenie społeczne i spójność terytorialna – przygotowanie do perspektywy 2021-2027”.

W wydarzeniu udział wezmą między innymi: Grzegorz Puda, Sekretarz Stanu z Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej, Gergely Vartus, Podsekretarz Stanu w węgierskim Ministerstwie Innowacji i Technologii, Mikołaj Różycki, Zastępca Prezesa Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości oraz Łukasz Smółka, Wicemarszałek Województwa Małopolskiego.

Źródło: Serwis Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Małopolskiego

Więcej informacji: https://www.rpo.malopolska.pl/wiadomosci/quo-vadis-ewaluacjo-w-krakowie-o-przyszlosci-ewaluacji