Wybór wykonawcy usługi polegającej na przygotowaniu projektu i wykonaniu dwujęzycznej platformy informacyjno-promocyjnej prezentującej potencjał gospodarczy Krakowskiego Obszaru Funkcjonalnego tj. Metropolii Krakowskiej oraz administrowaniu platformy.

20.03.2020

Stowarzyszenie Metropolia Krakowska informuje, że pod adresem: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1239588 zostało zamieszczone zapytanie dotyczące wyboru wykonawcy usługi polegającej na przygotowaniu projektu i wykonaniu dwujęzycznej platformy informacyjno-promocyjnej prezentującej potencjał gospodarczy Krakowskiego Obszaru Funkcjonalnego tj. Metropolii Krakowskiej oraz administrowaniu platformy.

Zapraszamy do złożenia oferty.