WYBÓR WYKONAWCY USŁUGI – ORGANIZACJA WIZYTY STUDYJNEJ W „AREA METROPOLITANA DE BARCELONA”

10.03.2020

Stowarzyszenie Metropolia Krakowska informuje, że pod adresem: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/29245 dotyczące wyboru wykonawcy usługi polegającej na organizacji wizyty studyjnej w terminie 15.04 – 18.04.2020 r. do Barcelony dla przedstawicieli władz gmin członkowskich Stowarzyszenia Metropolia Krakowska, mającej na celu zapoznanie uczestników z dobrymi praktykami w zakresie tworzenia i funkcjonowania „Àrea Metropolitana de Barcelona”.

Zapraszamy do złożenia oferty.

https://metropoliakrakowska.pl/wp-content/uploads/2015/08/Pomoc-techniczna.jpg

Stowarzyszenie Metropolia Krakowska informuje, że informacja o wynikach zapytania ofertowego, dotyczącego wyboru wykonawcy usługi polegającej na organizacji wizyty studyjnej w terminie 15.04 – 18.04.2020 r. do Barcelony dla przedstawicieli władz gmin członkowskich Stowarzyszenia Metropolia Krakowska, mającej na celu zapoznanie uczestników z dobrymi praktykami w zakresie tworzenia i funkcjonowania „Àrea Metropolitana de Barcelona”, została zamieszczona w bazie konkurencyjności pod adresem: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/29245


https://metropoliakrakowska.pl/wp-content/uploads/2015/08/Pomoc-techniczna.jpg