Wybór wykonawcy usługi polegającej na świadczeniu usług doradczych, warsztatowych, badawczych i analitycznych w zakresie wykorzystania metodyki Design Thinking oraz foresight w procesie przygotowania Planu Rozwoju Metropolii Krakowskiej do 2030 roku

06.03.2020

Stowarzyszenie Metropolia Krakowska informuje, że pod adresem: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/29164 zostało zamieszczone zapytanie, dotyczące wyboru wykonawcy usługi polegającej na świadczeniu usług doradczych, warsztatowych, badawczych i analitycznych w zakresie wykorzystania metodyki Design Thinking oraz foresight w procesie przygotowania Planu Rozwoju Metropolii Krakowskiej do 2030 roku

Zapraszamy do złożenia oferty.

https://metropoliakrakowska.pl/wp-content/uploads/2015/08/Pomoc-techniczna.jpg

Stowarzyszenie Metropolia Krakowska informuje, że informacja o wynikach zapytania ofertowego, dotyczącego wyboru wykonawcy usługi polegającej na świadczeniu usług doradczych, warsztatowych, badawczych i analitycznych w zakresie wykorzystania metodyki Design Thinking oraz foresight w procesie przygotowania Planu Rozwoju Metropolii Krakowskiej do 2030 roku , została zamieszczona w bazie konkurencyjności pod adresem: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/29164

https://metropoliakrakowska.pl/wp-content/uploads/2015/08/Pomoc-techniczna.jpg