Wynik naboru nr 4/3/2020 NA WOLNE STANOWISKO PRACY SPECJALISTA / GŁÓWNY SPECJALISTA W ZESPOLE DS. REALIZACJI POLITYK METROPOLITALNYCH BIURA ZARZĄDU STOWARZYSZENIA METROPOLIA KRAKOWSKA – 1 ETAT

30.04.2020

INFORMACJA O WYNIKU NABORU NA WOLNE STANOWISKO PRACOWNICZE W  BIURZE ZARZĄDU STOWARZYSZENIA METROPOLIA KRAKOWSKA

Specjalista / Główny Specjalista w Zespole ds. realizacji polityk metropolitalnych Biura Zarządu Stowarzyszenia Metropolia Krakowska – 1 etat

(NAZWA STANOWISKA)

Stowarzyszenie Metropolia Krakowska informuje, że w wyniku zakończenia postępowania w sprawie naboru na stanowisko Specjalisty / Głównego Specjalisty w Zespole ds. realizacji polityk metropolitalnych Biura Zarządu Stowarzyszenia Metropolia Krakowska nie wybrano żadnego kandydata.