Dodatkowe środki w ramach alokacji ZIT dla Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego w Krakowie

25.05.2020

20 maja 2020 r. na cotygodniowej naradzie Komitetu Sterującego ds. Koordynacji Nakładów na Sektor Ochrony Zdrowia został zaakceptowany wniosek Stowarzyszenia Metropolia Krakowska o wykorzystaniu części oszczędności w alokacji ZIT dla Szpitala Żeromskiego, na zakupy i inwestycje.

Dodatkowe środki przeznaczone zostaną przez Szpital na zakup niezbędnego sprzętu oraz wykonanie koniecznych prac inwestycyjnych zmierzających do zapobiegania, rozszerzania i zwalczania pandemii SARS COV-2.

Więcej informacji o pakiecie medycznym Małopolskiej Tarczy Antykryzysowej znajdziecie tutaj:https://www.malopolska.pl/aktualnosci/fundusze-europejskie/wspomagajac-diagnostyke-koronawirusa