WYNIK NABORU NA WOLNE STANOWISKA PRACY SPECJALISTA / GŁÓWNY SPECJALISTA W ZESPOLE DS. REALIZACJI POLITYK METROPOLITALNYCH BIURA ZARZĄDU STOWARZYSZENIA METROPOLIA KRAKOWSKA – 3 ETATY

14.05.2020

14.05.2020

INFORMACJA O WYNIKU NABORU NA WOLNE STANOWISKA PRACOWNICZE W  BIURZE ZARZĄDU STOWARZYSZENIA METROPOLIA KRAKOWSKA

SPECJALISTA/GŁÓWNY SPECJALISTA W ZESPOLE DS. REALIZACJI POLITYK METROPOLITALNYCH W  BIURZE ZARZĄDU STOWARZYSZENIA METROPOLIA KRAKOWSKA – 3 ETATY

Stowarzyszenie Metropolia Krakowska informuje, że w wyniku zakończenia postępowania w sprawie naboru na stanowiska SPECJALISTA/GŁÓWNY SPECJALISTA W ZESPOLE DS. REALIZACJI POLITYK METROPOLITALNYCH W  BIURZE ZARZĄDU STOWARZYSZENIA METROPOLIA KRAKOWSKA zostały wybrane:

Pani Beata Bujak Szwaczka

Pani Magdalena Pezda

Pani Justyna Jasiołek

Uzasadnienie wyboru:

Wyłonione osoby spełniły wszystkie wymagania formalne zawarte w ogłoszeniu o naborze na stanowisko SPECJALISTA/GŁÓWNY SPECJALISTA W ZESPOLE DS. REALIZACJI POLITYK METROPOLITALNYCH W  BIURZE ZARZĄDU STOWARZYSZENIA METROPOLIA KRAKOWSKA. Podczas rozmów kwalifikacyjnych, osoby te wykazały się wymaganą wiedzą i uzyskały wymaganą liczbę punktów w postępowaniu rekrutacyjnym.