WYNIK NABORU NR 1/3/20 NA WOLNE STANOWISKO PRACY SPECJALISTA / GŁÓWNY SPECJALISTA W ZESPOLE DS. ADMINISTRACYJNYCH I ORGANIZACYJNYCH BIURA ZARZĄDU STOWARZYSZENIA METROPOLIA KRAKOWSKA – 1 ETAT

13.05.2020

INFORMACJA O WYNIKU NABORU NA WOLNE STANOWISKO PRACOWNICZE W  BIURZE ZARZĄDU STOWARZYSZENIA METROPOLIA KRAKOWSKA

SPECJALISTA/GŁÓWNY SPECJALISTA W ZESPOLE DS. ADMINISTRACYJNYCH I ORGANIZACYJNYCH W  BIURZE ZARZĄDU STOWARZYSZENIA METROPOLIA KRAKOWSKA – 1 ETAT

(NAZWA STANOWISKA)

Stowarzyszenie Metropolia Krakowska informuje, że w wyniku zakończenia postępowania w sprawie naboru na stanowisko SPECJALISTA / GŁÓWNY SPECJALISTA W ZESPOLE DS. ADMINISTRACYJNYCH I ORGANIZACYJNYCH W  BIURZE ZARZĄDU STOWARZYSZENIA METROPOLIA KRAKOWSKA została wybrana:

Pani Anna Jeleń

Uzasadnienie wyboru:

Wyłoniona osoba spełniła wszystkie wymagania formalne zawarte w ogłoszeniu o naborze na stanowisko SPECJALISTA / GŁÓWNY SPECJALISTA W ZESPOLE DS. ADMINISTRACYJNYCH I ORGANIZACYJNYCH W  BIURZE ZARZĄDU STOWARZYSZENIA METROPOLIA KRAKOWSKA . Podczas rozmowy kwalifikacyjnej osoba ta wykazała się wymaganą wiedzą i uzyskała wymaganą liczbę punktów w postępowaniu rekrutacyjnym.