Zmarł Szymon Łytek – Wójt Gminy Czernichów, Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia Metropolia Krakowska.

08.06.2020

Z głębokim żalem przyjęliśmy informację o śmierci Szymona Łytka – wieloletniego Wójta Gminy Czernichów oraz Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia Metropolia Krakowska.

Szymon Łytek wniósł wiele dobrego w rozwój współpracy między gminami Metropolii Krakowskiej. Zawsze mogliśmy liczyć na Jego prawniczy osąd tematu oraz pozytywne myślenie w zakresie poszukiwania rozwiązań.

Szefowie gmin tworzących Metropolię Krakowską oraz pracownicy biura Zarządu Metropolii Krakowskiej składają wyrazy współczucia Jego Rodzinie, przyjaciołom i mieszkańcom Gminy Czernichów.

Spoczywaj w pokoju.